oferta

 • projekty architektoniczno-budowlane (budynki mieszkalne, biurowe, użyteczności publicznej itp.)
 • projekty i aranżacje wnętrz
 • projekty mebli
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • adaptacje gotowych projektów
 • projekty zagospodarowania działek
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwo prawno-administracyjne (od momentu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do otrzymania pozwolenia na budowę)


projekt architektoniczno-budowlany
budynku jednorodzinnego składa się :
 


część koncepcyjna:


 • wizualizacje i rzuty poziome z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń
 
 część architektoniczno-budowlana:

 • przygotowanie materiałów i wniosków potrzebnych przed złożeniem projektu do pozwolenia na budowę
 • opis techniczny architektury i konstrukcji budynku
 • rzuty poziome, techniczne z rozplanowanymi funkcjami poszczególnych pomieszczeń
 • przekroje - ilość zależy od stopnia skomplikowania konstrukcji budynku
 • elewacje
 • opisy poszczególnych warstw ścian, stropów, dachu
 • zestawienie stolarki
 • ewentualne detale
 • dobór okładzin zewnętrznych oraz kolorów tynku na elewacjach budynku


projekt techniczny wnętrz składa się :

projekt koncepcyjny:

 • inwentaryzacja pomieszczeń
 • wizualizacje pomieszczeń
projekt techniczny:

 • rysunki techniczne w formie rzutów poziomych 
 • rozwinięcia ścian z uwzględnieniem kolorystyki, materiałów wykończeniowych i wyposażenia
 • rysunki techniczne zwymiarowanych punktów przyłączeniowych c.o. , wody i kanalizacji, punktów oświetleniowych, włączników, gniazd elektrycznych
 • rysunki z rozmieszczeniem i układem płytek ceramicznych
 • projekt sufitów podwieszanych
 • projekt układu posadzek
 • projekt mebli
 • projekt zabudowy kuchennej
 • dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia: kolory farb, meble, oprawy oświetleniowe, tkaniny, płytki oraz innych elementy dobrane do danego wnętrza
 • zestawienie ilości najważniejszych materiałów wykończeniowych
 • rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników, gniazd wtykowych, punktów c.o., wod-kan
 • wizualizacje pomieszczeń